Визитки

Визитните картички са ключов момент при бизнес срещите Ви с потенциални клиенти на Вашата фирма. С нея Вие отправяте послание, което отразява всичко, което искате да кажете на Вашите клиенти.

Ние изработваме, както традиционни визитни картички в бизнес стил, така и нестандартни, с уникален дизайн, като използваме различни размери, форми, цветност, шрифт и материали за създаването им, съобразени с корпоративната идентичност на Вашата фирма. За да бъдат Вашите визитни картички уникални, ние предлагаме широка гама от ефектни хартии и картони и нестандартни медии за тяхното производство.