Етикети

Печатните етикети са чудесен избор, когато искате те да имат по-сложен дизайн, който не може да се приложи в/у друг вид.

Етикетите изпълняват двустранна роля за Вашия продукт, като от една страна на тях може да бъдат публикувани информация за съдържанието и параметрите на продукта/изделието от друга страна те са рекламна площ, която може да използвате, за да популяризирате марката и да оставите контактна информация за Вашата компания.

За производството на етикети ние предлагаме различни медии, формати и вид на предаване на крайния продукт в зависимост от Вашите изисквания.

За повече информaция се свържете с нас.