Покани

Поканете стилно и с финес, така че да изберат Вашето мероприятие пред друго. Ефектната покана може да предразположи гостите Ви, да повдигне любопитството им и да добави красив щрих към цялата организация на Вашето събитие. Изпращайки Вашата покана трябва да бъдете сигурни, че вече наполовина сте ги спечелили. Изпращайки поканата, заявявате интерес от Ваша страна към него и показвате специално отношение и обръщение, което е така важно в света на бизнеса. Ние ще изработим за Вас покана - различна, уникална и подчинена на идеята на поздрава или празника. Тя ще носи Вашите фирмени знаци и ще бъде с индивидуални форми, дизайн и размер.

Печатница Стемапринт може да изработи за Вас уникални, креативни и интересни покани, които ще имат живот и след събитието, за което са предназначени. Те ще носят дълго време на гостите Ви добър спомен от Вас и ще напомнят за Вашата дейност!