Професионалният дизайн на корпоративна идентичност помага за това, да се засили имиджът на дадена компания, като спомага за развитието и. Когато фирмената идентичност бъде представяна системно пред крайните потребители, това създава положително и трайно впечатление за компанията. Функционалната корпоративна идентичност представя идеалите на Вашата фирма, мотиви и цели. Предимството от създаването на корпоративна идентичност е, че това помага на Вашата компания, тя да бъде лесно разпознаваема, запомняща се и респектираща.


    Фирмената идентичност често се разглежда като съставена от три компонента:

  • Корпоративен дизайн - лого, визитка, фирмена бланка, пощенски плик, печат, папки, рекламни материали.
  • Корпоративна комуникация - бизнес сайт, блог, рекламни кампании, връзки с обществеността, медии, партньорство, разпространение.
  • Корпоративно поведение - ценности на организацията, норми на поведение, стил в представянето на фирмената идея и идентичност.
  • Наша отговорност е да изградим голяма част от Вашата фирмена идентичност.