Дигиталната технология позволява уникалност на всяко копие. Това дава възможност за защита на даден продукт с код, създаване на рекламни кампании и индивидуални, забавни продукти, отличаващи се с оригиналност и разнообразие.

  • Букви и цифри
  • Кодът е изграден от букви (главни и малки) и цифри в различен размер и начертание според необходимостта. Няма ограничение за броя символи.

  • Цифри
  • Цифри - кодът е изграден само от цифри в различен размер и начертание според необходимостта. Няма ограничение за броя символи.

  • Картинки
  • Картинки – персонализацията може да е изображение (графично или растерно) с необходимата цветност.

  • Графични кодове
  • Графични кодове – това са QR кодове и баркодове във всичките им разновидности.