Сухо преге

Това е технология, при която не се използва мастило, а се използва предварително подготвено клише, което се пресова към съответния материал. Сухото преге бива два вида – изпъкнало и вдлъбнато, също така се нарича още релефен печат, поради вида му. Дълбочината на релефа може да варира, в зависимост от желания краен ефект и силата на приложения натиск. В много случаи от практиката, преге печатът се комбинира с топъл печат.


  • Изпъкналото преге най-често се използва за пресоване на хартии и картони, като при него има два броя клишета – мъжко и женско или негатив и позитив, които се притискат към материала, за да се получи желания изпъкнал отпечатък.
  • При вдлъбнато преге се използва само едно клише, което се притиска към съответния материал само от горната страна. Като цяло, сухото преге наподобява като технология топлия (голд) печат, с тази разлика, че при него не се използва фолио.

    Изпъкналия и вдлъбнат преге печат могат да бъдат използвани за отпечатване на текстова и графична информация върху хартия и картон, устойчиви на топлина и натиск, както и върху кожа и винил. Основното предимство на преге печата, освен естетичния ефект е, че той лесно се забелязва и привлича вниманието. Продуктите с преге печат имат по-изискан вид и въздействащ ефект. Както изпъкналия, така и вдлъбнатия преге печат създават една необикновена визия, която лесно привлича вниманието на клиентите Ви.

    Сухото преге, в комбинация с други печатни технологии, намира широка употреба при изработване на: