Щанцоване

Процес на механична обработка, при който с помощта на инструмент с вградени остри стоманени ножове, огънати по сложна неправилна форма и преса, осигуряваща силен натиск се изрязват листови изделия със сложна форма. Щанцоването най-често се използва като след печатен процес и с негова помощ напечатаните листове могат да се превърнат в сложни триизмерни изделия като кутии и различни видове опаковки, папки, картонени етикети със сложна форма и много други изделия.

Щанцоването е приложимо основно към хартия, картон и пластмаси, като най-често се използва за:

  • Опаковки;
  • Кутии;
  • Папки;
  • Етикети;
  • Дипляни с неправилна форма;
  • Картички;
  • Хенгъри;
  • Хотелски паспорти;
  • Поставки за чаши.